Diğer Belgeler

Türkiye Pasaport Harç ve Defter Bedelleri

 

Harç Bedeli

Defter Bedeli

Toplam

6 AY

92,55 TL

72 TL

164,55   TL

1 YIL

135,2 TL

72 TL

207,2 TL

2 YIL

220,65 TL

72 TL

292,65 TL

3 YIL

313,25 TL

72 TL

385,25 TL

4 - 10 YIL

441,4 TL

72 TL

513,4 TL

 

Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

01.06.2010 tarihinden itibaren umuma mahsus, hususi ya da hizmet e-Pasaportu almak isteyen başvuru sahipleri; Pasaport defter bedellerini "pasaport defter bedeli" adı altında, Harç bedelleri ise "e-Pasaport harç bedeli" adı altında, Maliye Bakanlığı'na bağlı il/ilçenin defterdarlık/malmüdürlüklerine, veznelerine veya Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi bulunan aşağıdaki bankalara yatırabilir.


Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alternatif Bank

Anadolubank

BankAsya

Citibank

Denizbank

BurganBank

Finansbank

Fortisbank

GarantiBankası

HSBCBank

INGBank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Şekerbank

T.C.ZiraatBankası

Tekstilbank

TurkishBank

TurklandBank

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Türkiye Finans Katılım Bankası

TürkiyeHalkBankası

Türkiye İş Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

YapıveKrediBankası

 

 

Alınacak dekontlarda mutlaka TC Kimlik numaranız, adınız ve soyadınız bulunmalıdır. Dekontlar daha sonradan değiştirilemediği için harç miktarınızı pasaport sürenize uygun olarak yatırmanız önem arz etmektedir. Yatırılacak harç ve defter bedelleri dekontlarına "tahsil edilmiştir" kaşesinin basılması, 1.nüshasının vatandaşa verilmesi ve dekontta, tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir.

 

Gemi Adamı Cüzdanı
Türkiye karasuları dışına taşıma yapan araçların memur ve mürettebatına verilen vesikalar başlığını taşıyan 5682 sayılı kanunun 20.Md.göre; Türkiye karasuları dışına çıkan Türk gemilerinin Türk Vatandaşı olan mürettebatına usulüne uygun olarak T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Liman Müdürlüklerince verilir. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce tasdik (vize) edildikten sonra pasaport yerine geçerli bir belge olarak kullanılabilmektedir. Geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

Protokol Belgesi
(Pasaport bilgilerini içeren belge)

Protokol Belgesi 23/11/2005 tarihinden itibaren İlçe Emniyet Müdürlükleri Pasaport Bürolarınca verilmeye başlanmıştır. Bu tarihten sonra İlçe Emniyet Müdürlükleri ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünce de verilmeye devam edecektir.

Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarımızdan müracaat ettiği Konsoloslukça vize işlemlerinin yapılması aşamasında Emniyet Müdürlüklerinden Protokol Belgesi (daha önceki pasaport bilgilerini ihtiva eden belge ) istenmektedir. 

Protokol Belgesi Talep Eden Vatandaşlarımız Bu Belgeyi Nereden Alabilirler: İstanbul'da en yakın İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliğine veya müracaatları halinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğümüzce verilebilmektedir. 

 

Giriş Çıkış Belgesi
Giriş-Çıkış belgeleri; Konsolosluklara, Askerlik Şubelerine, SSK, BAĞKUR, YÖK gibi kurumlara verilmek üzere vatandaşlarımız tarafından istenilen yurt dışına çıkış ve ülkemize tekrar giriş bilgilerini içeren belgedir. 

Giriş Çıkış Belgesi Alabileceğiniz Birimler
Atatürk Hava Limanı , Sabiha Gökçen Havaalanı , İl Emnniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü , İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Büro Amirliklerimizce ( Yeni kurulan İlçe Emniyet Müdürlükleri hariç )

 

Libya’ya Gidecekler İçin Pasaportlarının Arapça Tercümelerinin Yapılması
11.05.2007 tarihi itibari ile Libya'ya seyahat edecek yabancıların pasaportlarında bulunan kimlik bilgilerinin Arapça tercümesinin pasaportta bulunması uygulamasının Libya makamlarınca mevcut olan yasa gereği zorunlu hale getirilmiştir.

Pasaporttaki kimlik bilgilerinin Arapça tercümesi için neler gereklidir;
 • Tercümesi yapılacak pasaportunuzun getirilmesi
 • Nüfus cüzdanınızın aslı-fotokopisi
 • Başvurunun, pasaport sahibi veya pasaport sahibinin vekalet verdiği kişi, tarafından yapılması
 • Pasaportların Arapça tercümesi ve onaylanma işlemi vatan caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü-Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
 • Vatandaşlarımız ayrıca pasaportlarını tercüme büroları tarafından Arapca tercüme ettirerek onaylanma işlemini İlçe Emniyet Müdürlükleri-Pasaport Büro Amirliklerince yaptırabilmektedir.
Yabancılara Mahsus Pasaportlar
Yurtiçinde Ankara, İçel ve İstanbul Valilikleri trafından verilir. Bu pasaportlar iki çeşittir.

Türkiye'ye yalnız bir giriş için veya Türkiye'den yalnız bir çıkış için muteber olan pasaportlardır.

Giriş için verildiği takdirde Türkiye'ye girişin gerçekleşmesi, Türkiye'den çıkış için verildiği takdirde üzerindeki şerhte belirtilen memlekete gitmesiyle muteberliği son bulur. Bu pasaportların sahipleri tarafından itası tarihinden itibaren bir ay içinde bulunduğu memleketi terk etmek suretiyle kullanılması şarttır. Aksi takdirde yenilenmesi gerekir.

Bir gidiş ve geliş için verilen pasaportlar İçişleri Bakanlığı'nın takdirine göre 3 ay, 6 ay, 1 yıl veya 2 yıl geçerli olmak üzere tanzim edilir. 

Tabiiyetsiz bulunan veya tabiyet durumları muntazam bulunmadığından ikamet ve seyahatlerinde tabiiyetsizlere uygulanan muamelelere tabi tutulması İçişleri Bakanlığı'nca zaruri görülen kimselere anılan Bakanlığın alacağı kararlar üzerine verilir ve Türk vatandaşlığını iktisap bakımından hamiline herhangi bir hak oluşturmaz. Pasaport sahibinin tabiiyeti bakımından aynı durumda bulunup reşit olmayan ve iş sahibi bulunmayan kız veya erkek çocuklarının o pasaportun refakat hanesine kaydı caizdir. Kocasıyla aynı durumda bulunan karısı hakkında da aynı işlem yapılabilir. 

 

Öğrenci Meşruhatlı Pasaport
Yurtdışına öğrenim için gidecek olan vatandaşlarımızın, Milli Eğitim Bakanlığından alacakları durumlarını gösteren belgeyle müracaat etmeleri halinde, umuma mahsus münferit pasaport almak için gerekli olan diğer belgeleri de ibraz etmeleri kaydıyla harçsız "Öğrenci" meşruhatlı pasaport verilir.

 

İşçi Meşruhatlı Pasaport
Yurtdışında geçimini temin ettiğini İş ve İşçi Bulma Kurumundan alacakları belge ile belgelendirenlere, umuma mahsus münferit pasaport almak için gerekli olan diğer belgeleri de ibraz etmeleri kaydıyla ilk iki yılı harçtan muaf "İşçi" meşruhatlı pasaport verilir. Aynı şekilde bu durumda olanların aileleri de bu tür pasaportu alabilir.

 

Kaybolan Pasaportlar
Alınan pasaportun kaybolması halinde vakit geçirilmeden mahallin polismakamlarına müracaat edilmesi gerekmektedir. Böylece kaybolan pasaportun, ilgisiz ve kötü niyetli kişilerce kullanımının önüne geçilmesi amacıyla hudut kapılarımızda bulunan bilgisayarlara kaydedilmesi sağlanacaktır. Kayıp pasaport için müracaat edilmemesi halinde ise, pasaport ilgisiz ve kötü niyetli kişilerce kullanılırken yakalandığında pasaportun gerçek sahibi de adli işleme konu olacaktır.

 

Pasaport Yerine Geçen Belgeler
 • Pasavan,
 • İdari Mektup,
 • Gemiadamı Cüzdanı,
 • Uçak Mürettebatı Belgesi,
 • Demiryolu Personeli Kimlik Belgesi,
 • Hudut Geçiş Belgesi,
 • Seyahat Belgesi,
 • Mültecilere Mahsus Seyahat Belgesi.
Türkiye'ye Giriş ve Çıkış
Türkiye'ye giriş ve çıkışlar Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giriş ve çıkış kapılarından yapılır. Türkiye'ye giriş-çıkışta Hudut Kapısındaki görevlilere usulüne uygun düzenlenmiş, muteber bir pasaport ibraz edilmesi zorunludur. Öte yandan Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlerden Türk vatandaşlığı sabit olanlar Türkiye'ye kabul olunur. Ancak bunlardan pasaportsuz olanlar hakkında gerekli yasal işlem de yapılır. Vatandaş sınırdışı edilemez ve ülkeye girme hakkından yoksun bırakılamaz. 

 

Çift Uyruklu Vatandaşlarımız
Çift uyruklu vatandaşlarımız Türkiye'ye giriş-çıkışlarında ve Türkiye'de bulundukları süre içinde TC vatandaşı gibi işleme tabi tutulurlar. TC vatandaşlığını muhafaza edip de aynı zamanda başka bir Devlet Vatandaşı olanlar Türkiye'ye giriş ve çıkışlarında TC pasaportu ibraz etmek zorundadır. Ancak istemeleri halinde ikinci ülke pasaportlarına da giriş-çıkış damgası vurulabilir. Çift uyruklu vatandaşlarımıza Türkiye'ye girebilmeleri için vize verilmesi söz konusu değildir.

Detaylı Bilgi İçin: http://www.iem.gov.tr/iem/

 

VİZE SORGULA